PacTech 台湾での販売 – 連絡を取る

販売窓口

PacTech – Packaging Technologies GmbH
Branch Office
+886 921-118-870
dany.ho@pactech.com

NAGASE (Taiwan) Co., Ltd.
16F-1, 248, Sec.3, Nanking E. Road
Taipei, Taiwan

D-Tek Technology Co., Ltd.
No.15, Ln.32, Wufu 1st Rd., Luzhu Township
Taoyuan County 338, Taiwan